Výklady z kariet

Výklad alebo i veštenie z kariet patrí medzi najobľúbenejšie divinančné nástroje. Tieto techniky vám môžu pomôcť nahliadnuť do budúcnosti a byť nápomocné pri procese rozhodovania. Respektíve si to predstavujeme tak, že by sme veci urobili inak, aby by sme vedeli ako dopadnú. Celá táto viera má historický charakter. Už v časoch dávnych ľudia pozorovali prírodné úkazy a snažili sa získať informácie od božstiev modlitbami. Takéto druhy veštenia sa uchovali až do časov dnešných, avšak otázky ktoré sú kladené sa prispôsobili aktuálnym potrebám. Vyložiť si karty si môže ozaj každý, nepotrebuje na to sprostredkovateľa. Každý z nás je totiž napojený na vyššiu energiu energiu skrz ktorú karty s nami komunikujú. Základom je viera v tieto energie, otvorená duša a uvedomenie si podstaty vlastného vnútra.

Pri výklade z kariet máme hneď niekoľko možností. Od tarotových, žolíkových cez anjelsk é ku mariášových či cigánskym kartám. Výber závisí na tom aké máte po ruke, poprípade osobných preferenciách. Počet vyberaných kariet sa líši, avšak princíp ostáva : pri výbere karty / kariet myslíme na našu otázku veľmi dôkladne. Každá karta ktorú si vyberiete predstavuje magický symbol. Ak si správne charakterizujete jednotlivé symboly ktoré si vytiahnete, získate odpoveď na kladenú otázku.

 Napríklad pri výbere z anjelských kariet si vyberáte karty tri pri čom myslíte na otázku ktorá Vás trápi. Často krát sa pri kartách tarotových vyberá 5 kariet pri čom : prvá karta predstavuje základ danej otázky. Druhá karta je všetko čo si uvedomujeme, tretia to, čo si neuvedomujeme a skrýva sa pod povrchom. Karta štyri predpovedá priebeh udalostí. Piata karta je smerodajná a ukazuje nám ku akému cieľu sa blížime a ako celá situácia dopadne. Pokiaľ vyberáme z troch tarotových kariet prvá otázka nám určuje základ – kľúčový bod z ktorého vychádzame. Karta dva hovorí o priebehu udalostí teda ktorým smerom sa budú vyvíjať. Klasicky karta tri nám prezrádza naše vyhliadky