Zbavovanie kliatieb

Ako existuje požehnanie, tak existuje i kliatba. Je známe že až 80% chorôb má korene v našej psychike. Vznikajú v dôsledku negatívnych energo-informačných vplyvov zo strany iného človeka. Vyvoláva to až štvrtinu všetkých chorôb. Často krát hoc i nevedomky si ľudia vysielajú negatívne impulzy ktoré porušujú náš ochranný energetický obal. Ide o akúkoľvek negatívnu informáciu ktorú naše telo príjme. V tomto prípade vravíme o urieknutí. Urieknutie na rozdiel od prekliatia nemôže byť neúmyselné.  Vždy je to činnosť s cieľom privodiť svojej obeti choroby, utrpenie, v najhorších prípadoch až smrť. V takýchto prípadoch je zväčša použitá čierna mágia. Preto je na mieste i zamyslieť sa čo dotyčnú osobu viedlo až ku takému to skutku. Je už na nás či sme dostatočne silný prekliatiu odolať. Ako to však odčiniť? Prvá pomoc pri urieknutí je vložiť do misy s vodou 9 škrtnutých zápaliek tak, aby ich voda uhasila. Touto vodou si následne potrite čelo alebo sa z nej môžete i napiť. Rovnaký postup môžete opakovať i s uhlíkmi. Verí sa, že nosenie červeného náramku (kabbalah) na pravej ruke dokáže zabrániť urieknutiu. Tak ako vám môžu pomôcť liečivé kamene ako napríklad tyrkys,ruženín,kryštál alebo hematit. Podobné postupy sa dajú aplikovať i pri prekliati. Základom je silná duša ktorú prekliatie len tak nedostane. Predsa len, ak sa vám opakujú nepríjemné až trápne situácie, nedarí sa vám vo vzťahoch, láske, na pracovisku môže byť príčinou prekliatie. Vyskúšajte si nazbierať bylinu známu medzi našimi starými mamami ako čistec. Stačí si z nej uvariť čaju a pomodliť sa. Modlitba má veľkú silu ak je vyslovená úprimne od srdca. Všetko závisí od vašej psychickej sily. Táto modlitba slúži na odohnanie kliatby a môžete si ju opakovať koľko krát potrebujete. Ako sú dobré modlitby vlastnými slovami, tak sú vhodné i takéto. Doba kým sa dostaví výsledný efekt už závisí na Vás.

Pane Ježišu Kriste Nazaretský, Panna Mária, Duch Svätý, prosím Vás o príhovor u nášho Otca nebeského za odpustenie hriechov, ktorých som sa dopustil(a), aby mi dal požehnanie.

Pane Ježišu Kriste Nazaretský, prosím Ťa o príhovor u nášho Otca nebeského za zrušenie všetkých prekliatí, urieknutí a napojení zlých myšlienok, ktoré som vyriekol(kla) na ľudí, ktorí mi ublížili. Ja napriek tomu, že mi ublížili, im odpúšťam.

Viem, že len Ty máš právo trestať. Ešte raz Ťa prosím o zrušenie všetkých prekliatí, urieknutí a napojení zlých myšlienok, ktoré som vyriekol(kla). Pane Bože, prosím Ťa o Tvoju ochranu proti všetkým ľuďom, ktorí na mňa a moju rodinu posielajú zlé myšlienky a prekliatia. Sľubujem, že nenávisť, závisť, zlo a sebeckosť odovzdávam Tebe. Viem, že mi ich pomôžeš prerobiť na lásku, radosť, šťastie ku všetkým ľuďom.

Ďakujem Ti Pane Bože za vypočutie mojej prosby, zrušenie všetkých prekliatí, urieknutí a napojení zlých myšlienok, ktoré som vyriekol(kla). Ďakujem Ti za našu rodinu, za všetkých ľudí, ktorí sa k Tebe s láskou obracajú, za Božiu ochranu.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Pane Ježišu, potrebujem Ťa. Ďakujem ti za to, že si zomrel na kríži za moje hriechy. Otváram Ti dvere svojho života a prijímam Ťa ako svojho Spasiteľa.

Ďakujem Ti za odpustenie hriechov. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol(a) takým (takou), akým (akou) ma chceš mať.