Cenník

Výklad z kariet / 30 minút

 Rituály: očista, negatívne vplyvy, láska, peniaze, zdravie, iné

Bloky: vzťah, strach, psychika, zdravie, peniaze

20 €

20 €

80 €