Odpájanie vplyvov

To že človek sa neskladá iba z mäsa a kostí si myslím že písať netreba. Dodatočnú ochranu proti negatívnym vplyvom okolitého sveta tvorí energetický obal ktorý nazývame aura. Ak je naša aura oslabená, reagujeme na jednotlivé vplyvy citlivejšie a preto telesné i psychické problémy vnímame silnejšie. Tie naším obalom priam otriasajú. Keď že žijeme v prostredí  kde sa pohybujú i iný ľudia, stretu jednotlivých energetických polí sa nevyhneme.

Najčastejším prejavom stretu našej aury s negatívnou energiou je, že sa cítime bez energie, bezmocne a objavujú sa stavy depresie. Sebavedomie klesá avšak sa zvyšuje závisť, negatívny prístup k životu i okoliu ako tiež konfliktnosť. Z fyzických problémov prevláda bolesť hlavy ako si nepríjemný pocit chladu, poprípade bolesti. Nie iba negatívne energie v nás môžu vyvolať tieto pocity. Môžu za to aj energie magických rituálov, kliatby alebo i energia z nesplnených sľubov. Táto sa dokonca dokonca dá preniesť i z životov minulých.

Na očistu aury sa dá využiť hneď niekoľko spôsobov. Často využívaná a dostupná metóda je svätená voda a kadilo. Táto je vhodná na čistenie obydlí. Pri očisťovaní v tranze sa dá skrz jednu osobu očistiť viacero osôb ako i obydlia, majetky i zvieratá. Kryštály harmonizujú energiu , pomáhajú spresniť myslenie a podporujú kreativitu. Stačí ich povesiť do stredu temnej chodby kde zlepšia tok energie. Ruženin napríklad ochraňuje zdravý spánok. Medzi účinné metódy očisty aury patrí tiež meditácia alebo modlitba. Poniektorý ľudia veria, že ak si napustia vaňu s morskou soľou a očistia svoje telo, tým očistia i svoju auru. Pomáha ak po náročnom dni sa vrátite do miesta ktoré plným právom môžete nazývať domovom. Pozitívna energia priestoru vám dokáže dobiť i vybité baterky. Myslím že už samotný výber metódy je individuálny. Ak vám nezaberie jedna metóda, vyskúšajte inú.