Rituálne sviečky

červená – na privolanie lásky

zelená – pre privolanie peňazí

biela – pre ochranu

ritualne_sviecky